09:00-10:40
Sesja I
Blok 1
Diagnostyka i leczenie niewydolności serca w roku 2023
Prowadzący: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW / prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
09:00-09:10
Choroby serca jako najczęstsza przyczyna zgonów dolnoślązaków
dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski, konsultant wojewódzki ds. kardiologii
09:10-09:25
Algorytmy diagnostyczne i leczenie niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
09:25-09:35
Prezentacja przypadku: „Panie doktorze, ja się ostatnio czuję taki zmęczony…”
lek. Alan Żak
09:35-09:45
Prezentacja przypadku: Pacjent z rozpoznaną niewydolnością serca jest nadal objawowy - co jeszcze możemy zrobić?
dr n. med. Michał Tkaczyszyn
09:45-10:00
Dyskusja
Blok 2
Przewlekły zespół wieńcowy w praktyce lekarza rodzinnego
Prowadzący: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW / prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch
10:00-10:20
Diagnostyka i leczenie przewlekłego zespołu wieńcowego
prof. dr hab. n med. Krzysztof Reczuch
10:20-10:30
Prezentacja przypadku: Pacjent po ostrym zespole wieńcowym - postępowanie, optymalizacja terapii
dr n. med. Wojciech Zimoch
10:30-10:40
Dyskusja
10:40-11:00
Przerwa
11:00-12:45
Sesja II
Blok 3
Prewencja chorób sercowo-naczyniowych: jak i u kogo?
Prowadzący: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW / prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch / prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
11:00-11:15
Kontrola czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej
dr hab. n. med. Jan Biegus
11:15-11:25
Nadciśnienie tętnicze - aktualne algorytmy postępowania
lek. Anna Zapolska
11:25-11:35
Jak opracować IPOM dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym?
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz- Migas, prof. UMW
11:35-11:45
Hipercholesterolemia - aktualne możliwości leczenia
dr n. med. Hanna Osadnik
11:45-12:00
Pacjent z chorobą serca i cukrzycą w praktyce lekarza rodzinnego
dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska, prof. UMW
12:00-12:10
Dyskusja
Blok 4
Arytmie - częsty problem w praktyce lekarza rodzinnego
Prowadzący: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW / dr n. med. Krzysztof Nowak
12:10-12:25
Algorytmy diagnostyczne i możliwości leczenia zaburzeń rytmu serca
dr n. med. Piotr Niewiński
12:25-12:35
Prezentacja przypadku: Pacjent z „kołataniem serca” w wywiadzie, jak postępować?
lek. Daiwa Wilczewska
12:35-12:45
Dyskusja
12:45-13:00
Przerwa
13:00-14:20
Sesja III
Blok 5
Leczenie przeciwkrzepliwe - ogólne zasady. Zatorowość płucna - wskazówki dla lekarza rodzinnego
Prowadzący: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW / dr n. med. Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, dr hab. n. med. Robert Zymliński
13:00-13:15
Leczenie przeciwkrzepliwe; zatorowość płucna – algorytmy postępowania
dr hab. n. med. Robert Zymliński
13:15-13:25
Dyskusja
Blok 6
Pani Doktor czeka mnie zabieg operacyjny, jak powinienem się przygotować?
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW / prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski / prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch
13:25-13:40
Aktualne algorytmy postępowania przed zabiegami niekardiochirurgicznymi
dr n. med. Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
13:40-13:55
Pacjent po ostrym zespole wieńcowym – jakie leki przeciwpłytkowe?
lek. Mateusz Garus
13:55-14:05
Pacjent z przewlekłą antykoagulacją – problemy, które mogą się pojawić
lek. Mateusz Garus
14:05-14:20
Dyskusja
14:20
Podsumowanie i zakończenie Konferencji